Ավարտված աճուրդներ

Ավարտված աճուրդների արդյունքները նշվում են «Ավարտված աճուրդներ» բաժնում, որտեղ երևում են

• աճուրդի կայացման ամսաթիվը,
• լոտի անվանումը,
• լոտի գնման գինը և այլ տվյալներ:
Advertisements