Զանգին բիզնես հարթակում…

 

զանգիՆպատակը՝

Սովորողները հաշվարկների միջոցով կորոշեն Հրազդան գետը  օգտագործող բիզնես կազմակերպությունների շահույթը, գյուղացիների կողմից օգտագործման անարդյունավետությունը: 

  1. Զանգիի մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
  2. Գործող բիզնես կազմակերպություններին ծանոթացում, տեղեկատվության որոնում,
  3. Բիզնես կազմակերպությունների, ձկնաբուծարանին կից գյուղական համայնքների բնակիչների հետ հարցազրույց
  4. Գյուղ. համայնքներին պատկանող հողատեսքերի հեկտարների որոշում,
  5.  Որոշել թե ոռոգելի հողատեսքերի հա
  6. Որոշել, թե ջրի արդյունավետ օգտագործման ժամանակ ինչքանով կավելանա ոռոգելի հողերի հա:

Նախագծի մեկնարկ՝ մայիսի 1

Նախագծի ավարտ՝ հունիսի 1

Նախագծի ամփոփումը տեսա-պատումներով, հաշվարկային բովանդակության պատումներով:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s